Mẫu hồ sơ xin điều chỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư
100 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính Dự án: Tổ hợp khách sạn dịch vụ
150 EP
Phương án tài chính sơ bộ trong Hồ sơ xin chủ trương đầu tư
100 EP
Hồ sơ xin phê duyệt chủ trương đầu tư (cấp giấy chứng nhận đầu tư)
200 EP
Hồ sơ Xin chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị
200 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]