Bản vẽ kỹ thuật thi công - Trụ sở làm việc 5 tầng 20.5m x 45m - Phần 1: Kiến trúc
200 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Nhà quản lý và điều khiển lưới điện khu vực 3 tầng - Phần 3: Kiến trúc
100 EP
Phương án thiết kế  tòa nhà văn phòng 30 tầng
35 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]