Ứng dụng Arc Engine xây dựng phần mềm hỗ trợ phân tích dòng chảy mặt tại trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh
15 EP
Ứng dụng GIS và phương pháp phân tích thứ bậc (AHP) đánh giá thích nghi cây cà phê vối (Robusta) ở Đức Trọng, Lâm Đồng
15 EP
Ứng dụng GIS hỗ  trợ  phân tích kinh doanh cho hệ  thống cửa hàng bán lẻ  sản phẩm VINAMILK  áp dụng trong phạm vi Quận Thủ  Đức
15 EP
TCVN 9185:2012 cát để sản xuất thủy tinh - phương pháp xác định hàm lượng nhôm oxit
0 EP
Đề tài nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải bê tông xi măng tự động
15 EP
Nghiên cứu ứng dụng chương trình Midas-Civil trong phân tích kết cấu và cầu
30 EP
Móng cọc- phân tích và thiết kế
15 EP
Bài giảng phân tích ứng dụng và thiết kế kết cấu BTCT
15 EP
TCVN 9191:2012 Đá vôi - phương pháp phân tích hóa học
0 EP
TCVN 9190:2012 Vật liệu cacbua silic - phương pháp phân tích hóa học
0 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]