- Ứng dụng Arc Engine, xây dựng, phần mềm, hỗ trợ, phân tích, dòng chảy mặt, tại trường Đại học Nông Lâm, Tp. Hồ Chí Minh, ung dung, xay dung, ho tro phan tich, dong chay mat.
Date published: 02.04.2015 | 10:34
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Ứng dụng Arc Engine xây dựng phần mềm hỗ trợ phân tích dòng chảy mặt tại trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh

Mục tiêu của đề tài:

-          Xây dựng giao diện người dùng cho phần mềm

-          Cài đặt thuật toán D8 bằng ngôn ngữ lập trình Arc Engine

-          Ứng dụng Arc Engineđể thể hiện bản đôg dòng chảy mặt

-          Xác định khu vực ảnh hưởng của dòng chảy

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan tài liệu

Chương 3: Phương pháp thực hiện

Chương 4: Kết quả nghiên cứu

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng file/ số trang: pdf/38 trang

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]