Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình Khu liên hợp tổ chức sự kiện và giải trí 8 tầng – Phần 4: Phòng cháy chữa cháy
150 EP
Bản vẽ kỹ thuật thi công - Trụ sở làm việc 5 tầng 20.5m x 45m - Phần 5: PCCC
50 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - Nhà quản lý và điều khiển lưới điện khu vực 3 tầng - Phần 5. PCCC
50 EP
Hồ sơ thiết kế Chợ tạm, diện tích khoảng 404m2 - Phần 3: Cấp điện - PCCC
70 EP
Hồ sơ thiết kế Khu nhà xưởng tiêu chuẩn 8 tầng- Phần 3: Phòng cháy chữa cháy
50 EP
Hồ sơ thiết kế Phòng cháy chữa cháy trạm điện 110kV
100 EP
Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy bệnh viện
150 EP
TCVN 6305-10:2013 ISO 6182-10:2006 phòng cháy chữa cháy - hệ thống sprinkler tự động - phần 10: yêu cầu và phương pháp thử đối với sprinkler trong nhà
0 EP
TCVN 6305-9:2013 ISO 6182-9:2005 phòng cháy chữa cháy - hệ thống sprinkler tự động - phần 9: yêu cầu và phương pháp thử đối với đầu phun sương
0 EP
Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị: Phòng cháy chữa cháy tại các chợ trung tâm đô thị
15 EP
Trang 1/2
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]