Chi tiết rãnh, ga thoát nước dưới đường, trên hè, trong bãi đỗ xe
30 EP
Hồ sơ thiết kế thi công tuyến đường và rãnh thoát nước - Phần 2: Chi tiết cấu tạo trên tuyến
100 EP
Hồ sơ thiết kế thi công tuyến đường và rãnh thoát nước - Phần 1: Bình đồ, trắc dọc và trắc ngang tuyến
100 EP
Biện pháp thi công – Đường giao thông nông thôn
30 EP
Bản vẽ thiết kế rãnh thoát nước bê tông cốt thép đúc sẵn, bề rộng lòng rãnh B=400mm
25 EP
Dự toán mẫu hạng mục: Cống ngang qua đường, rãnh thoát nước và nền đường
30 EP
Thoát nước – Bản vẽ chi tiết mặt cắt ngang hố đào các loại cống, rãnh thoát nước mưa
25 EP
Thoát nước-Bản vẽ thiết kế chi tiết cấu tạo rãnh, ga rãnh thoát nước
30 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]