Bảng tra hệ số chi phí QLDA và tư vấn đầu tư theo TT16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019
30 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp
150 EP
Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án đầu tư xây dựng
50 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính ( hiệu quả đầu tư) dự án công trình nhà cao tầng
150 EP
Tổng mức đầu tư và phương án tài chính dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới
150 EP
Bảng tra hệ số theo QĐ số 79/QĐ/BXD ngày 15-2-2017
30 EP
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]