Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư – Quy hoạch Khu B3 khu đô thị, nông nghiệp sinh thái tại huyện Vĩnh Tường, huyện Yên Lạc –Tỉnh Vĩnh Phúc
100 EP
Đồ án thiết kế thi công và tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu Cẩm Trạch huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc
150 EP
Đồ án Quy hoạch Chung huyện Bình Xuyên – tỉnh Vĩnh Phúc
50 EP
Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
50 EP
Phương án quy hoạch chi tiết khu đô thị sinh thái sông hồng Nam Đầm Vạc Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc
70 EP
Trang 1/3
1
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]