Bản vẽ Kỹ thuật thi công đường
70 EP
Bài giảng máy làm đường
15 EP
QCVN 51: 2012/BGTVT quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ xi măng lưới thép
0 EP
Thiết kế nhà máy sản xuất cấu kiện BTCT đúc sẵn chế tạo cọc móng li tâm ứng suất trước và kết cấu nhà công nghiệp một tầng, công suất 5000 m3/năm.
30 EP
Thuyết Minh: Chỉ dẫn thiết kế kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường BTXM
30 EP
TCVN 9028:2011 Vữa cho bê tông nhẹ
0 EP
TCVN 8878:2011 Phụ gia công nghệ cho sản xuất xi măng
15 EP
TCVN 8858:2011 Móng cấp phối đá dăm và cấp phối thiên nhiên gia cố xi măng trong kết cấu
15 EP
TCVN 8827:2011 Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa - silicafume và tro trấu nghiền mịn
0 EP
TCVN 8817-8:2011 Nhũ tương nhựa đường a xít - phương pháp thử - phần 8: xác định độ dính bám và tính chịu nước
0 EP
Trang 1/4
1
... 4
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]