0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Giáo trình hướng dẫn tự học Powerpoint 2013

\r\n Giáo trình hướng dẫn chi tiết sử dụng Powerpoint 2013 từ cơ bản đến nâng cao. Giáo trình bao gồm 3 bài chính:

\r\n

\r\n Chương 1: Giới thiệu căn bản về powerpoint và slide

\r\n

\r\n Chương 2: Xây dựng một slide

\r\n

\r\n Chuong 3: Hiệu chỉnh và trình chiếu

\r\n

\r\n (bnt)

\r\n

\r\n  

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi