0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Giáo trình hướng dẫn tự học Word 2013

\r\n Giáo trình hướng dẫn chi tiết sử dụng Word 2013 từ cơ bản đến nâng cao. Giáo trình bao gồm 6 bài chính:

\r\n

\r\n Bài 1: Làm quen với Microsoft Word 2013

\r\n

\r\n Bài 2: Soạn thảo văn bản

\r\n

\r\n Bài 3: Hiệu chỉnh văn bản

\r\n

\r\n Bài 4: Làm việc với bảng biểu

\r\n

\r\n Bài 5: Chèn các đối tượng vào văn bản

\r\n

\r\n Bài 6: In ấn

\r\n

\r\n (bnt)

\r\n

\r\n  

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi