Đây là tài liệu vô cùng bổ ích cho việc quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng
Date published: 08.06.2018 | 16:40
Available in Ebook
Thẩm tra xây dựng
0 EP

Luật xây dựng số 50/2014/QH13

Luật xây dựng quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng

Định dạng tài liệu: file word (.doc)

(ht-nkn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]