Bài giảng địa chât, địa chất công trình, bài giảng địa chất công trình và môi trường
Date published: 17.01.2015 | 14:49
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Bài giảng địa chất công trình và môi trường

Bài giảng bao gồm các chương sau:

Địa chất đại cương:

1:  Đá macma

1.1.Đá macma xâm nhập

1.2.Hoạt động núi lửa và sự hình thành đá macma phun trào

1.3.Kiến trúc của đá macma

1.4.Phân loại đá macma

2: Quá trình biến chất và đá biến chất

2.1.Hiện tượng biến chất nhiệt (biến chất tiếp xúc)

2.2.Hiện tượng biến chất động lực

2.3.Biến chất khu vực

2.4.Kiến trúc và cấu tạo của đá biến chất

2.5.Biến chất trao đổi

3: Đá trầm tích

3.1.Phân lớp và cấu tạo trầm tích

3.2.Các loại đá trầm tích

4: Địa tầng học và sự phân lớp đất đá

4.1.Không chỉnh hợp

4.2.Thời gian địa chất

4.3.Đối chiếu so sánh địa tầng

5: Cấu tạo địa chất

5.1.Nếp uốn

5.2.Đứt gãy

5.3.Các cấu trúc liên tục của đá

6: Hiện tượng phong hóa

6.1.Các hình thức phong hóa

6.2.Kiểm tra độ bền và mức độ phong hóa

           (Ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]