0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Báo cáo thực tập tốt nghiệp tính kết cấu sàn tầng 4 trụ sở các cơ quan tại Đà Nẵng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm các phần sau:

1: Sơ bộ chọn kích thước dầm sàn

1.1.Sơ bộ chọn kích thước dầm

1.2.Chọn chiều dày bản sàn

2: Xác định tải trọng tác dụng lên sàn

2.1.Cấu tạo các lớp sàn

2.2.Tải trọng tác dụng lên sàn

3: Xác định nội lực

3.1.Sơ đồ tính toán

3.2.Xác định sơ đồ tính

3.3.Xác định nội lực

4: Tính toán cốt thép sàn

 (Ht-dqh)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: