Báo cáo thực tập tốt nghiệp, tính kết cấu sàn tầng 4, trụ sở các cơ quan tại Đà Nẵng
Date published: 17.01.2015 | 14:56
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Báo cáo thực tập tốt nghiệp tính kết cấu sàn tầng 4 trụ sở các cơ quan tại Đà Nẵng

Báo cáo thực tập tốt nghiệp bao gồm các phần sau:

1: Sơ bộ chọn kích thước dầm sàn

1.1.Sơ bộ chọn kích thước dầm

1.2.Chọn chiều dày bản sàn

2: Xác định tải trọng tác dụng lên sàn

2.1.Cấu tạo các lớp sàn

2.2.Tải trọng tác dụng lên sàn

3: Xác định nội lực

3.1.Sơ đồ tính toán

3.2.Xác định sơ đồ tính

3.3.Xác định nội lực

4: Tính toán cốt thép sàn

 (Ht-dqh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]