Đề án đề xuất và tổ chức lựa chọn phương án tổ chức giao thông tại nút giao Láng Hạ - Đê La Thành
Date published: 08.01.2015 | 07:53
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
25 EP

Đề án đề xuất và tổ chức lựa chọn phương án tổ chức giao thông tại nút giao Láng Hạ - Đê La Thành

Tài liệu định dạng pdf

Là một tài liệu nghiên cứu khoa học, đề xuất phương án tổ chức nút giao thông Láng Hạ - Đê La Thành, vốn là một điểm giao thông quan trọng và phức tạp. Dựa trên những đánh giá và lựa chọn phương án tối ưu nhằm giải quyết và nâng cao chất lượng lưu thông phương tiện tham gia giao thông, bằng các biện pháp được chọn lọc, nghiên cứu và có tính ứng dụng cao. Tài liệu bao gồm các phần chính sau:

-  Chương I: cơ sở lý luận về tổ chức giao thông tại nút.

-  Chương II: hiện trạng giao thông đô thị khu vực ảnh hưởng của nút giao thông Láng Hạ - Đê La Thành.

-  Chương III: đề xuất và tổ chức lựa chọn phương án tổ chức giao thông tại nút giao thông Láng Hạ -  Đê La Thành.

-  Kết luận kiến nghị.

-  Tài liệu tham khảo.

 (ht-ddh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]