0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
15 EP
Nghiên cứu phương pháp khử Nitrit NO2 tại nhà máy nước Lán Tháp Uông Bí tỉnh Quảng Ninh

Nghiên cứu phương pháp khử Nitrit NO2 tại nhà máy nước Lán Tháp Uông Bí tỉnh Quảng Ninh, lựa chọn phương pháp khử NO2- đạt hàm lượng nhỏ hơn tiêu chuẩn quy định cho nguồn nước mặt, quản lý vận hành đơn giản: đề xuất biện pháp xử lý Nitrit ra khỏi nguồn nước phù hợp với điều kiện của nhà máy, phân tích hiệu quả kinh tế và kỹ thuật của biện pháp đề xuất, hướng dẫn sơ bộ về cách quản lý vận hành.

(bnt)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi