Ứng dụng, mô hình, MIKE 11, đánh giá, chất lượng nước, trên lưu vực, hạ lưu, sông Đồng Nai, danh gia, chat luong nuoc, danh gia chat luong nuoc, tren luu vuc ha luu, song Dong Nai…
Date published: 02.04.2015 | 10:23
Available in Ebook
Tiểu luận-Nghiên cứu khoa học
15 EP

Ứng dụng mô hình MIKE 11 đánh giá chất lượng nước trên lưu vực hạ lưu sông Đồng Nai

Mục tiêu của đề tài:

-          Ứng dụng mô hình MIKE 11 đánh giá hiện trạng thực tế chất lượng môi trường nước của lưu vực hạ lưu sông Đồng Nai

-          Ứng dụng GIS đề xuất các giải pháp bảo vệ môi trường nước

Đề tài bao gồm những nội dung chính:

Chương 1: Mở đầu

Chương 2: Tổng quan

Chương 3: Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương 4: Kết quả và thảo luận

Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Định dạng file/ số trang: pdf/84 trang

(ht-ntn)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]