Tài liệu là sự chắt lọc từ một số luật như: Luật xây dựng, Luật đấu thầu, Luật đầu tư, Luật đất đai,.., và một số Quy chuẩn và Tiêu chuẩn của Việt Nam hiện hành. Các định nghĩa, khái ni
Date published: 09.09.2014 | 17:26
Available in Ebook
Văn bản khác
15 EP

Các định nghĩa, khái niệm trong hoạt động xây dựng

Tài liệu “ Các định nghĩa, khái niệm trong hoạt động trong xây dựng” sẽ giúp các bạn đọc đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy, lĩnh vực tư vấn đầu tư xây dựng,... có cái nhìn tổng thể và sâu sắc hơn trong lĩnh vực xây dựng từ đó vận dụng những định nghĩa, khái niệm đó vào trong công việc để đạt hiệu quả cao nhất.

(ht-qnv)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]