Đồ án thiết kế Thư viện tổng hợp thành phố Đà Nẵng
Date published: 06.10.2015 | 13:30
Available in Ebook
Kiến trúc công trình
70 EP

Đồ án thiết kế Thư viện tổng hợp thành phố Đà Nẵng

Đồ án tốt nghiệp kiến trúc sư-Thư viện tổng hợp thành phố Đà Nẵng,  bao gồm 2 phần: Thuyết minh (định dạng word), bản vẽ (định dạng jpg cỡ lớn 7032x4966 pixels)

1. Thuyết minh

Phần 1: Phần mở đầu

Phần 2: Địa điểm xây dựng – Đánh giá hiện trạng – Lý do chọn khu đất           

Phần 3: Nội dung công trình

Phần 4: Phương án kiến trúc

Phần 5: Thiết kế chuyên sâu

2. Các bản vẽ

- 01: Liên hệ vùng và hiện trạng

- 02: Phương án so sánh

- 03: Phối cảnh

- 04: Mặt bằng tầng 1

- 05: Mặt bằng tầng 2

- 06: Mặt bằng tầng 3

- 07: Mặt bằng tầng 4

- 08: Mặt đứng

- 09: Mặt cắt và chuyên sâu 1

- 10: Thiết kế chuyên sâu 2

 (tma)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]