Đà Nẵng cần 15.000 tỷ đồng di dời ga đường sắt
Hai dự án di dời ga đường sắt Đà Nẵng và tái phát triển đô thị đang được Tư vấn quốc tế của Ngân hàng Thế giới thực hiện, với tổng số vốn lên đến hơn 15.000 tỷ đồng.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]