Đô thị kiểu mẫu về môi trường, yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật
Đô thị kiểu mẫu về môi trường cần nhấn mạnh vào việc sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên đất, tài nguyên nước, phát triển giao thông bền vững, thân thiện với môi trường và các công trình xây dựng phải được quy hoạch, thiết kế, xây dựng đồng bộ.
Phòng chống tội phạm thông qua thiết kế môi trường đô thị
Ai cũng biết việc phòng chống tội phạm phải được thực hiện một cách cơ bản ở cấp độ vĩ mô như khắc phục tình trạng yếu kém của nền kinh tế, hoàn thiện hệ thống pháp luật... Nhưng Phòng ngừa tội phạm theo phạm vi lãnh thổ môi trường và theo cấp độ chuyên ngành trong đó có ngành thiết kế đô thị là có hiệu quả cụ thể.   
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]