[GT] Bê tông bọt
Trong xây dựng giao thông, bê tông nhẹ thường được sử dụng để đắp nền đường, nền đầu cầu, ứng dụng trong phòng chống sụt trượt trên đường ô tô, làm vật liệu chống ồn... Tuy nhiên, ở VN, việc nghiên cứu và ứng dụng bê tông nhẹ nói chung và bê tông bọt còn hạn chế.
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]