Hồ sơ đề xuất, hồ sơ để xuất BT, hồ sơ đề xuất theo hình thức BT, hồ sơ đề xuất theo hình thức Xây dựng – Chuyển giao, xây dựng, chuyển giao, BT, hợp đồng xây dựng – chuyển giao, ( BT), hình t
Date published: 31.08.2015 | 14:00
Available in Ebook
Công trình hạ tầng
300 EP

Hồ sơ Đề xuất dự án theo hình thức BT

Trong điều kiện ngân sách nhà nước dành cho đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng, bệnh viện, trường học... phục vụ phát triển kinh tế - xã hội còn hạn hẹp; phương thức đầu tư Dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) đã chứng tỏ là giải pháp đem lại hiệu quả phù hợp với điều kiện của nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời thu hút được nguồn vốn xã hội để đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, khai thác tối đa hiệu quả từ quỹ đất, tăng thu cho ngân sách địa phương và thành phố.

Trên đây là 1 bộ hồ sơ đầy đủ về 1 dự án được lập theo hình thức BT, nội dung được soạn thảo căn cứ theo Nghị định 59/2015, nghị định 15/2015 và luật đầu tư năm 2014

Hồ sơ tài liệu bao gồm:

-          Thuyết minh để xuất

-          Báo cáo tóm tắt thuyết minh đề xuất

-          Dự thảo tờ trình xin phê duyệt hồ sơ đề xuất

Định dạng tài liệu: .doc ( file word)

(nhh)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]