0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch bố trí dân cư giai đoạn năm 2015 - 2020, định hướng đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh phê duyệt Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, tỉnh Bắc Kạn

+ Các bảng tính toán

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.xls)

(nvl-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi