0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình

- Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích được phê duyệt là: 310.000,0m2; Tổng diện tích điều chỉnh cục bộ quy họach là 314.515,9m2. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp đất giao thông và đấ dân ở hiện có; Phía Nam giáp đất dân cư hiện có và đất sản xuất nông nghiệp; Phía Đông giáp đất dân cư hiện có; Phía Tây giáp đất dân cư hiện có, đất sản xuất nông nghiệp và khu đất quy hoạch xây dựng khu dân cư tổ 7, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình.

- Được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt tại Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 13 tháng 04 năm 2017

- Mục tiêu của đồ án Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình : Quy hoạch khu dân cư xã Vũ Phúc để khớp nối với chỉ giới của các quy hoạch lân cận và tiết kiệm chi phí giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân trên đường Doãn Khê, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư xã Vũ Phúc, thành phố Thái Bình - tỉnh Thái Bình

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 04: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi