0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Tây Bắc đường Lê Lợi thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Tây Bắc đường Lê Lợi thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết có diện tích 9,089ha. Phạm vi ranh giới được xác định cụ thể như sau: Phía Tây Bắc giáp khu đất quy hoạch nhóm nhà ở; Phía Đông Bắc giáp khu đất quy hoạch nhóm nhà ở; Phía Đông Nam giáp Dự án Khu dân cư phía Tây Bắc đường Lê Lợi (giai đoạn 2); Phía Tây Nam giáp đất quy hoạch cây xanh, các chức năng công cộng, dịch vụ thương mại và kênh nước.

- Được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt theo Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 16 tháng 03 năm 2020

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Tây Bắc đường Lê Lợi thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

- Mục tiêu của đồ án đó là: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm tạo ra khu đô thị hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu đất ở cho người dân và tạo quỹ đất để xây dựng các công trình phù hợp với quy hoạch được duyệt; góp phần hoàn chỉnh quy hoạch phát triển đô thị về phía Tây thành phố Đồng Hới.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Tây Bắc đường Lê Lợi thành phố Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ QH 05: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi