0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Bắc Sông Gianh, thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Bắc Sông Gianh, thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình

- Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích 582.832m2. Pham vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp quy hoạch đất hỗn hợp; Phía Đông giáp quy hoạch đất ở dân cư; Phía Tây giáp đất ao hồ nuôi trồng thủy sản; Phía Nam giáp mặt nước Sông Gianh.

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Bắc Sông Gianh, thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình là: Nhằm bố trí các khu chức năng đảm bảo quy mô công suất sử dụng, đấu nối phù hợp với hiện trạng hạ tầng, hạ tầng quy hoạch khu vực, phù hợp tiêu chuẩn quy định hiện hành.

- Được UBND tỉnh Quảng Bình phê duyệt tại Quyết định số 1490-QĐ/UBND ngày 25 tháng 05 năm 2021

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá kết hợp cảng cá Bắc Sông Gianh, thị xã Ba Đồn - tỉnh Quảng Bình

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch giao thông và chỉ giới xây dựng

+ QH 04: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi