0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Cần Thơ

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.jpg)

* Thời điểm lập Quy hoạch chung thành Cần Thơ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Cần Thơ : năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH 04: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ quy hoạch giao thông

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ chuẩn bị kỹ thuật

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ định hướng cấp nước

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ định hướng cấp điện

+ QH 11: Bản vẽ sơ đồ định hướng thoát nước

+ QH 12: Bản vẽ sơ đồ đánh giá tác động môi trường

(tungbn-levietanh-qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi