0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phân khu 1/2000 phát triển công nghiệp và đô thị phụ trợ tại huyện Bình Xuyên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: (.pdf)

- Được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại Quyết định số 3926/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 về việc phê duyệt đồ án quy hoạch  phân khu C4 tỷ lệ 1/2000 phát triển công nghiệp và đô thị phụ trợ tại huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc theo quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

* Thời điểm lập Quy hoạch phân khu 1/2000 phát triển công nghiệp và đô thị phụ trợ tại huyện Bình Xuyên đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Vĩnh Phúc: năm 2014

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ cập nhật dự án

+ QH 02: Bản vẽ hiện trường kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ hiện trường hệ thống kỹ thuật và bảo vệ môi trường

(huycuong-qtrinh98-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi