0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file (.pdf), (dwg)

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

- Thanh Miện là huyện nằm ở phía Tây Nam của tỉnh Hải Dương, trung tâm huyện cách thủ đô Hà Nội 60 km; cách thành phố Hải Dương 23 km và cách thành phố Hưng Yên 25 km. Để đảm bảo sự phát triển đồng bộ, tăng cường liên kết vùng, phát triển có định hướng theo quy hoạch và đảm bảo hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên toàn huyện, việc lập Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện, là việc làm cần thiết và cấp bách.

- Được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 3812/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2021

* Thông tin đồ án:

- Thời điểm lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương: năm 2021

- Mục tiêu của Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương là: Nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đô thị của huyện Thanh Miện theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh. Điều chỉnh phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế địa phương, khai thác hiệu quả các thế mạnh của địa phương nhằm đưa ra các giải pháp đảm bảo phát triển hài hòa và bền vững; Đồng thời đảm bảo tính kế thừa, phù hợp với giai đoạn phát triển mới trên cơ sở rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy hoạch và dự án đã được phê duyệt. Đề xuất điều chỉnh phát triển không gian vùng huyện, phân vùng kinh tế, hệ thống điểm dân cư đô thị và nông thôn, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao… trong đó xác định các khu vực có động lực phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội theo hướng cân bằng và bền vững; bố trí cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phù hợp với các giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của Huyện đề ra trong mối quan hệ với Vùng tỉnh và các khu vực xung quanh.

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Miện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 - tỉnh Hải Dương

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH 02: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng phân bố dân cư và sử dụng đất hiện trạng hệ thống hạ tầng xã hội

+ QH 03: Bản vẽ sơ đồ hiện trạng vùng: hạ tầng kỹ thuật và môi trường cấp vùng

+ QH 04: Bản vẽ sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian

+ QH 05: Bản vẽ sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian vùng

+ QH 06: Bản vẽ sơ đồ phân vùng và định hướng phát triển không gian vùng nông nghiệp

+ QH 07: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, giao thông, cao độ nền

+ QH 08: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, thoát nước, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang

+ QH 09: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, cung cấp năng lượng, viễn thông

+ QH 10: Bản vẽ sơ đồ định hướng hạ tầng kỹ thuật cấp vùng, hệ thống cấp nước

+ QH 11: Bản vẽ sơ đồ đánh giá môi trường chiến lược

(mailan-hatran-qtrinh98-acudvn16)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi