Hồ sơ thiết kế thi công Nhà nghỉ  Dân Gian, kích thước 9M x 15M – 3 tầng, bao gồm đầy đủ và chi tiết các phần sau (Click vào từng Phần và kéo xuống phần Nội dung tóm tắt để xem chi tiết Danh mục bản vẽ kèm theo tương ứng )

Phần 1: Phần Kiến trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp điện

Phần 4: Cấp, Thoát nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

Date published: 23.05.2017 | 12:25
Available in Ebook
Công trình kiến trúc
100 EP

Hồ sơ thiết kế thi công Nhà nghỉ Dân Gian, kích thước 9M x 15M – 3 tầng – Phần Kết cấu

Hồ sơ thiết kế thi công Nhà nghỉ  Dân Gian, kích thước 9M x 15M – 3 tầng, bao gồm đầy đủ và chi tiết các phần sau (Click vào từng Phần và kéo xuống phần Nội dung tóm tắt để xem chi tiết Danh mục bản vẽ kèm theo tương ứng )

Phần 1: Phần Kiến trúc

Phần 2: Kết cấu

Phần 3: Cấp điện

Phần 4: Cấp, Thoát nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]