0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và Kế hoạch thực hiện năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Định dạng tài liệu:  (.pdf)

- Căn cứ: Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày01/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xay dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018 và Kế hoạch thực hiện năm 2019.

Ban chỉ đạo tỉnh đã được kiện toàn tại Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 30 tháng 05 năm 2018 do Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng ban và ban hành Quy chế hoạt động tại Quyết định số 59/QĐ-BCĐ ngày 30 tháng 05 năm 2018 của Ban Chỉ đạo tỉnh.

* Thời điểm báo cáo: năm 2019

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2018 và Kế hoạch thực hiện năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

(huentt-Thanhphuong99-Acvn14)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi