0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận

+ Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch phát triển nghành công nghiệp đến năm 2020

+ Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, tỉnh Ninh Thuận

Định dạng tài liệu: Bản thuyết minh file Word (.doc)

(nvl-lva-Acvn9)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi