QHCT-X.Trưng Vương-Tp.Việt Trì-T.Phú Thọ
Date published: 19.02.2014 | 15:15
Available in Ebook

QHCT-X.Trưng Vương-Tp.Việt Trì-T.Phú Thọ

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

1- Thuyết minh tổng hợp, khái toán chi phí, quy định quản lý, các bảng tính toán

2- Bản vẽ (tỷ lệ 1/2000)

+ QH01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

+ QH02: Bản đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất

+ QH03: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

+ QH04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

+ QH05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH06: Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ

+ QH07: Bản đồ quy hoạch san nền và mạng lưới thoát nước mưa

+ QH08: Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước thải và vệ sinh môi trường

+ QH09: Bản đồ quy hoạch cấp nước

+ QH10: Bản đồ quy hoạch mạng lưới cấp điện

+ QH11: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

+ QH12: Sơ đồ đánh giá tác động môi trường 

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]