0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh (lần 1) Mặt bằng quy hoạch cấp đất ở nhỏ lẻ tỷ lệ 1/500 tại tổ 1, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Định dạng tài liệu: (.doc), (.dwg), (.pdf), (.xls)

- Đã được phê duyệt tại: Quyết định Số: 4636/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) Mặt bằng quy hoạch cấp đất ở nhỏ lẻ tỷ lệ 1/500 tại tổ 1, khu 1, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí

- Thời điểm điều chỉnh quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản pháp lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ quy hoạch san nền

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

+ Bản đồ quy hoạch cấp điện sinh hoạt

+ Bản đồ quy hoạch thoát nước

+ Bản đồ quy hoạch nước sinh hoạt

+ Bản đồ sử dụng đất

(huycuong-Thanhphuong99-Acvn15)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi