0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Chợ trung tâm huyện và Khu dân cư tự xây tại khu 5 thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Chợ trung tâm huyện và Khu dân cư tự xây tại khu 5 thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

- Ba Chẽ là một huyện miền núi thuộc khu vực Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh có diện tích tự nhiên 605.62km2. Chợ Ba Chẽ là chợ đầu mối trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thường xuyên bị ngập lụt, ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân. Đầu tư xây dựng Chợ Trung tâm huyện Ba Chẽ tại vị trí mới với tính chất là công trình thương mại, dịch vụ phục vụ đời sống nhân dân trên địa bàn thị trấn Ba Chẽ nói riêng và huyện Ba Chẽ nói chung, phòng tránh thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Là nơi để bà con dân tộc giao lưu buôn bán nông thổ sản, tăng cường giao lưu, đại đoàn kết dân tộc. Chợ trung tâm huyện Ba Chẽ hiện đang là chợ hạng 3. Ngày 29/7/2019, UBND tỉnh Quảng ninh ra Quyết định số 3085/QĐ-UBND về việc chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết xây dựng Chợ trung tâm huyện Ba chẽ và khu dân cư tại khu 5, thị trấn Ba chẽ, huyện Ba chẽ.

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 2579/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2019

Quy hoạch chi tiết 1/500 Chợ trung tâm huyện và Khu dân cư tự xây tại khu 5 thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

- Mục tiêu của đồ án đó là: Đề xuất các giải pháp tổ chức định hướng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Khai thác, sử dụng đất hiệu quả, tạo không gian kiến trúc tại khu vực hiện đại. Làm cơ sở cho chủ đầu tư thực hiện dự án và là cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng theo quy hoạch.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Chợ trung tâm huyện và Khu dân cư tự xây tại khu 5 thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định Quy hoạch chi tiết 1/500 Chợ trung tâm huyện và Khu dân cư tự xây tại khu 5 thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch mạng lưới giao thông

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi