0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm văn hóa thể thao đa chức năng và Khu trụ sở làm việc các cơ quan huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm văn hóa thể thao đa chức năng và Khu trụ sở làm việc các cơ quan huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

- Thị trấn Ba Chẽ  là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện Ba Chẽ, là điểm tựa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn huyện, là nơi tập trung các khối cơ quan Nhà nước. Khu trung tâm văn hóa thể thao đa chức năng và khu trụ sở làm việc các cơ quan huyện Ba Chẽ có vị trí tại khu 3A thị trấn Ba Chẽ, đã được UBND huyện Ba Chẽ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại quyết định số 1531a/QĐ-UBND ngày 29/8/2014. Hiện nay khu vực đang được xây dựng, hoàn thiện. Một số trụ sở cơ quan của huyện Ba Chẽ đã được xây dựng tại khu vực này như trụ sở làm việc chi cục thuế huyện Ba Chẽ, trụ sở làm việc Kho bạc Nhà nước huyện Ba Chẽ, nhà điều hành sản xuất điện lực Ba Chẽ, Trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND thị trấn Ba Chẽ

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2020

Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm văn hóa thể thao đa chức năng và Khu trụ sở làm việc các cơ quan huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

- Mục tiêu của đồ án đó là: Cụ thể hoá Quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2010 - 2025 và tầm nhìn đến 2025; Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh. Điều chỉnh cục bộ khu trụ sở làm việc các cơ quan đảm bảo phù hợp và kết nối đồng bộ với quy hoạch Khu trung tâm văn hóa thể thao đa chức năng và khu trụ sở làm việc các cơ quan huyện Ba Chẽ đã được phê duyệt. Tạo cơ sở pháp lý để quản lý xây dựng theo quy hoạch trong khu vực. làm cơ sở cho việc triển khai dự án đầu tư xây dựng.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm văn hóa thể thao đa chức năng và Khu trụ sở làm việc các cơ quan huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm văn hóa thể thao đa chức năng và Khu trụ sở làm việc các cơ quan huyện Ba Chẽ - tỉnh Quảng Ninh

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

+ Bản đồ tỏ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi