0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Điều chỉnh xây dựng thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn

Định dạng tài liệu: (.doc), (.png)

- Tổng diện tích khu vực lập quy hoạch: 113ha

  + Phía Bắc giáp đường quy hoạch rộng 20,5m;

  + Phía Nam giáp đường QL38;

  + Phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng xã Duy Minh;

  + Phía Tây giáp QL1A đoạn tránh thành phố Phủ Lý.

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết Điều chỉnh xây dựng thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn là: Xác định được khu trung tầm hành chính-chính trị mới phù hợp với hướng phát triển lâu dài, có tính khả thi, làm hạt nhân để thúc đẩy, phát triển các khu chức năng khác. Tạo môi trường sống an toàn, vệ sinh và tiện nghi cho con người trong công việc tổ chức không gian, phát triển cơ sở hạ tầng đô thị. Đáp ứng yêu cầu xây dựng trong giai đoạn, yêu cầu phát triển đô thị theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa và giữ gìn bản sắc dân tộc.

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết Điều chỉnh xây dựng thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn: năm 2006

- Được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định 1661/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2006

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết Điều chỉnh xây dựng thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Điều chỉnh xây dựng thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia - tỉnh Lạng Sơn

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

- QH 02: Bản vẽ hiện trạng

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

- QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi