0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy họach chi tiết Khu dân cư số 2 xã Tân Quang, thành phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy họach chi tiết Khu dân cư số 2 xã Tân Quang, thành phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên

- Địa điểm quy hoạch: Xóm La Doan, xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Quy mô diện tích khu vực lập quy hoach có diện tích là: 41.200m2 (4,l2ha), trong đó: Diện tích đất quy hoach thuộc đất cay xanh cách ly khu Công nghiệp Sông Công II là: 5.969m2 (0,6ha); Diện tích đất thuộc phạm vi dự án đầu tư là: 35,231m2  (3,52ha); Quy mô dân số: 650 người. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Tây Bắc: Giáp Khu công nghiệp Sông Công II; Phía Đông Nam: Giáp đất nông, lâm nghiệp; Phía Đông Bắc: Giáp ranh giới quy hoạch  Tổ hợp khu dịch vụ thương mại 168 Thái Nguyên; Phía Tây Nam: Giáp đấ nông nghiệp.

- Được UBND thành phố Sông Công phê duyệt tại Quyết định số 2380-QĐ/UBND ngày 06 tháng 12 năm 2019

- Mục tiêu của đồ án Quy họach chi tiết Khu dân cư số 2 xã Tân Quang, thành phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên : Nhằm cụ thể hóa dự án quy hoach chung xây dựng Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2040. Xây dựng khu nhà ở mới phục vụ cho nhân dân trên địa bàn thành phố, hoàn chỉnh, hiện đai, đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan. Làm cơ sở cho Chủ đầu tư tiến hành lập Dự án đầu tư xây dựng theo đúng quy định hiện hành và là cơ sở pháp lý cho việc quản lý xây dựng theo quy hoach. Tạo động lực phát triển thành phố Sông Công theo tiêu chí đô thị loại II.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy họach chi tiết Khu dân cư số 2 xã Tân Quang, thành phố Sông Công - tỉnh Thái Nguyên

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi