0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu phụ Na Hình xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng - tỉnh Lạng Sơn

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu phụ Na Hình xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng - tỉnh Lạng Sơn

- Phạm vi ranh giới: Thuộc phạm vi đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng năm 2012, tỷ lệ 1/2000 và khu vực Cửa khẩu phụ Na Hình, nằm hai bên đường ĐT.230, có chiều dài 1 km đến biên giới Việt - Trung. Diện tích nghiên cứu: 50,0 ha, diện tích lập quy hoạch chi tiết 25,0 ha. Quy mô dân số và lao động khoảng 1.000 người. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Đông Bắc giáp biên giới Việt - Trung; Phía Tây Nam giáp suối và đất ruộng; Phía Tây Bắc giáp đất ở nông thôn và đất ruộng; Phía Đông Nam giáp đồi đất và đường tuần tra biên giới.

 - Được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 692-QĐ/UBND ngày 15 tháng 04 năm 2017

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu phụ Na Hình xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng - tỉnh Lạng Sơn là: Từng bước thực hiện quy hoạch xây dựng vùng biên giới Việt - Trung và định hướng quy hoạch phát triển các khu kinh tế Cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quy hoạch sử dụng đất đai, tài nguyên hợp lý, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của khu vực cửa khẩu. Tổ chức các khu chức năng đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển bền vững, có tính ổn định và tầm nhìn dài hạn. Làm cơ sở pháp lý để quản lý đất đai, xây dựng kế hoạch hằng năm, tạo môi trường thu hút đầu tư và quản lý các dự án đầu tư xây dựng trong khu vực cửa khẩu.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2017

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cửa khẩu phụ Na Hình xã Thụy Hùng, huyện Văn Lãng - tỉnh Lạng Sơn

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi