0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tân Tập xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tân Tập xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

- Khu vực lập quy hoạch có Quy mô diện tích Khoảng 72,36 ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Đông giáp: Sông Soài Rạp; Phía Tây giáp: Khu vực đất dân cư hiện hữu; Phía Nam giáp : Sông rạch Cát (Cần Giuộc); Phía Bắc giáp : KCN Nam Tân Tập và dân cư hiện hữu.

- Được UBND huyện Cần Giuộc phê duyệt tại Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 11 tháng 05 năm 2021

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tân Tập xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An : Đầu tư xây dựng CCN Tân Tập với mục tiêu phát triển bền vững, có Hạ tầng kỹ thuật thuận lợi, hiện đại, đồng bộ để thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh Huyện Cần Giuộc và Tỉnh Long An. Xác định kế hoạch khai thác và sử dụng quỹ đất một cách hợp lý, tạo ra một môi trường không gian kiến trúc cảnh quan mới, phù hợp với sự phát triển của quy hoạch chung. Làm cơ sở triển khai lập các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh phát triển hạ tầng kỹ thuật và xây dựng các công trình công nghiệp, nhà máy, kho tàng. Làm cơ sở pháp lý cho các cơ quan quản lý nhà nước quản lý quy hoạch sử dụng đất

và quy hoạch xây dựng theo hướng phát triển bền vững.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tân Tập xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Tân Tập xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc - tỉnh Long An

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống cấp nước sạch

(qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi