0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Thương mại Lý Sơn-Lý Hải, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Thương mại Lý Sơn-Lý Hải, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

- Khu đất quy hoạch thuộc ấp 2, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An có tổng diện tích 57.555,4 m2. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Đông giáp: Kênh ranh; Phía Tây giáp: Đường Tỉnh lộ 818; Phía Nam giáp: Đường Tỉnh lộ 818; Phía Bắc giáp: Cụm dân cư xã Tân Lập.

 - Được UBND huyện Thủ Thừa phê duyệt tại Quyết định số 5852-QĐ/UBND ngày 16 tháng 12 năm 2019

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Thương mại Lý Sơn-Lý Hải, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An : Nhằm Cải tạo, nâng cấp cơ sở  hạ tầng, xây dựng mới và cải tạo các công trình, chỉnh trang làng xóm, cảnh quan... nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân về đời sống vật chất và tinh thần. Xác định quỹ đất dành cho phát triển dân cư: Gồm chỉnh trang điểm dân cư đã có, di chuyển và đưa về các điểm tập trung dân cư nhỏ lẻ, các khu quy hoạch mới đáp ứng phân bố dân cư trong tương lai.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư Thương mại Lý Sơn-Lý Hải, xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi