0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị thương mại và dịch vụ Văn Yên - thành phố Hà Tĩnh

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị thương mại và dịch vụ Văn Yên - thành phố Hà Tĩnh

- Khu vực lập quy hoạch có Quy mô diện tích 70,63ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp sông Cụt và khu dân cư hiện trạng phường Tần Giang; Phía Nam giáp đường Lê Khôi và dân cư hiên trạng phường Văn Yên; Phía Đông giáp đường quy hoạch ven đê sông Rào Cái; Phía Tây giáp đường Nguyễn Trung Thiên kéo dài.

- Được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 2552-QĐ/UBND ngày 31 tháng 07 năm 2019

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị thương mại và dịch vụ Văn Yên - thành phố Hà Tĩnh : Xây dựng Khu đô thị thương mại và dịch vụ Văn Yên có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Phát triển quỹ đất ở đô thị, đáp ứng nhu cầu của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực. Cụ thể hóa quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận; quy hoạch phân khu phường Văn Yên gắn với trung tâm thương mại thành phố Hà Tĩnh. Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị thương mại và dịch vụ Văn Yên - thành phố Hà Tĩnh

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị thương mại và dịch vụ Văn Yên - thành phố Hà Tĩnh

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 04: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi