0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc đến năm 2025 - tỉnh Lạng Sơn

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc đến năm 2025 - tỉnh Lạng Sơn

 - Phạm vi quy hoạch: Địa phận hành chính thị trấn Đồng Đãng (700 ha). Phần mở rộng (9.329 ha) gồm: Địa phận hành chính các xã: Hồng Phong, Phú Xá, Thụy Hừng, Bình Trưng, Song Giáp và một phần địa phận Bảo Lâm, huyện Cao Lộc; một phân địa phận xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng. Phạm vi ranh giới quy hoạch là 10.209 ha.

- Được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 95-QĐ/UBND ngày 31 tháng 01 năm 2012

- Mục tiêu của đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc đến năm 2025 - tỉnh Lạng Sơn là: Xây dựng thị trấn Đồng Đăng Là đô thị hạt nhân của Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng  -Lạng Sơn với chức năng chủ đạo là Đô thị cửa khẩu quốc tế có vai trò quan trọng trong phát triên KTXH, ANQP và đối ngoại của tĩnh và cả nước; bao gồm các phân khu cửa khẩu quốc tế, sản xuất công nghiệp, chế xuất, đầu mối trung chuyển hàng hóa thương mại, dịch vụ, du lịch. Là đầu mối giao thông đường sắt, đường bộ liên vân Việt Nam ASEAN - Trung Quốc trong hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc)-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh (Việt Nam). Là đô thị phát triển được quy hoạch theo tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2015 với những chức năng hoàn chỉnh của một trung tâm kinh tế tồng hợp của tỉnh Lạng Sơn. Là vùng sinh thái thiên nhiên, vùng bảo tồn văn hoá lịch sử, văn hoá tâm linh bền vững của cộng đồng. Có vị trí an ninh - quốc phòng quan trọng của quốc gia.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc đến năm 2025 - tỉnh Lạng Sơn

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đến năm 2025

+ QH 04: Bản vẽ định hướng phát triển hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi