0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện Xín Mần giai đoạn 2007 - 2020, tỉnh Hà Giang

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện Xín Mần giai đoạn 2007 - 2020, tỉnh Hà Giang

- Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu tổng thể ( Bao gồm cả phần diện tích hiện trạng và mở rộng) là 346Ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp Km4 đường Quốc lộ 4D đi Huyện Hoàng Su Phì; Phía Đông giáp Ranh giới cách suối Nấm Dẩn về hướng Đông 300m; Phía Tây giáp Đồi phía sau đường đi Bắc Hà; Phía Nam cách cầu Bản Ngò về hướng Nam 300m.

- Được UBND tỉnh Hà Giang phê duyệt tại Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 04 tháng 09 năm 2008

- Mục tiêu của đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện Xín Mần giai đoạn 2007 - 2020, tỉnh Hà Giang : Định hướng phát triển cho Trung tâm huyện lỵ Xín Mần xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hoá, chính trị của Huyện. Là tiền đề phát triển cho toàn khu vực. Tạo quỹ đất phát triển đô thị. Nâng cấp đô thị thành thị trấn. Cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống nhất là về hạ tầng xã hội, kỹ thuật đô thị. Xử lý ô nhiễm môi trường, tạo môi trường sống mới theo hướng sinh thái, phát triển bền vững. Lập mặt bằng quy hoạch chung phát triển, mở rộng trung tâm huyện lỵ Xín Mần giai đoạn 2007 - 2020 phù hợp với quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2000. Làm cơ sở để nâng cấp đô thị thành thị trấn Cốc Pài trong thời gian tới. Xác định cơ sở pháp lý cho việc quản lý đầu tư xây dựng.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng trung tâm huyện Xín Mần giai đoạn 2007 - 2020, tỉnh Hà Giang

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ phạm vi và ranh giới quy hoạch

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất và phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 04: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi