0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng vùng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn 2050

Thông tin quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Vị trí: Tỉnh Thừa Thiên Huế

Diện tích: 5032,9km2

Thành phần quy hoạch bao gồm:

1. Thuyết minh

2. Bản vẽ

- KT03: Sơ đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật

- KT04: Sơ đồ hiện trạng cấp nước và thoát nước thải, quản lý chất thải rắn

- KT05: Sơ đồ hiện trạng cấp điện và thông tin liên lạc vùng

- KT06: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

- KT08: Sơ đồ phát triển giao thông toàn tỉnh

- KT09: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

- KT10: Sơ đồ định hướng cấp nước vùng

- KT11: Sơ đồ định hướng cấp điện vùng

- KT12: Sơ đồ định hướng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang

- KTH20: Sơ đồ định hướng hệ thống thông tin liên lạc

Định dạng: Bản vẽ file AutoCad(.dwg) và Ảnh JPG; Thuyết minh file Word(.doc)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

Ht-nvq

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi