0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng đến năm 2035 - tỉnh Lạng Sơn

Tra cứu quy hoạch: Đất Vàng Việt Nam - Bigdata về Quy hoạch - Dự án - Giá đất (datvangvietnam.net)

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

- Phạm vi ranh giới: gồm toàn bộ địa giới hành chính của thị trấn Na Sầm, ranh giới xác định như sau:

  + Phía Đông giáp với xã Thanh Long, xã Tân Thanh;

  + Phía Tây giáp với xã Bắc Việt, xã Thanh Hòa;

  + Phía Nam giáp với xã Hoàng Việt;

  + Phía Bắc giáp với xã Bắc Hùng.

- Phạm vi lập quy hoạch khoảng 1.468,0 ha

 Mục tiêu của Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng đến năm 2035 - tỉnh Lạng Sơn là: Giúp Thúc đẩy quá trình đô thị hóa, tạo động lực thúc đẩy phát triển vai trò đô thị vùng biên gắn với tuyến giao thông giữa các cửa khẩu quốc tế; tạo nguồn lực phát triển kinh tế cho huyện Văn Lãng về thu hút đầu tư, thương mại dịch vụ. Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các đồ án quy hoạch chi tiết, quản lý đô thị, lập dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong đô thị; phòng ngừa, ngăn chặn, giảm thiểu các tác động tiêu cực, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an sinh xã hội của quá trình phát triển đô thị.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng đến năm 2035 - tỉnh Lạng Sơn: năm 2022

- Được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định 403/QĐ-UBND ngày 10 tháng 03 năm 2022

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng đến năm 2035 - tỉnh Lạng Sơn

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng đến năm 2035 - tỉnh Lạng Sơn

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH 02: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi