0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung thị trấn An Lão và phần mở rộng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 - thành phố Hải Phòng

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chung thị trấn An Lão và phần mở rộng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 - thành phố Hải Phòng

- Quy mô diện tícch khu vực lập quy hoạch là 339ha. Trong đó: Diện tích trong ranh giới hành chính thị trấn An Lão là 168,79ha; diện tích phần mở rộng là 170,21ha, bao gồm: 82,0ha của xã An Tiến, 57,48ha của xã Quốc Tuấn và 30,64ha của xã An Thắng. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp xã Trường Thọ; Phía Nam giáp xã An Thắng; Phía Đông giáp xã An Tiến và Lạch Tray; Phía Tây giáp xã Quốc Tuấn.

- Được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 3350/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2016

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung thị trấn An Lão và phần mở rộng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 - thành phố Hải Phòng : Xây dựng thị trấn An Lão là đô thị vệ tinh của đô thị trung tâm thành phố, từng bước xây dựng đạt tiêu chí đô thị loại VI. Là trung tâm hành chính chính trị của huyện; đầu mối giao thông, hạ tầng kỹ thuật; đầu mối cung cấp dịch vụ, thương mại, các tiện ích công cộng và tiện ích đô thị cho toàn huyện. Là khu vực có cảnh quan mang bản sắc riêng; khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường; đảm bảo quốc phòng an ninh.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn An Lão và phần mở rộng đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050 - thành phố Hải Phòng

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi