0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung thị trấn Đinh Văn đến năm 2030, huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung thị trấn Đinh Văn đến năm 2030, huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng

  - Huyện Lâm Hà là một huyện của tỉnh Lâm Đồng, có ranh giới phía Bắc giáp huyện Đam Rông, phía Đông giáp thành phố Đà Lạt, phía Đông Nam giáp huyện Đức Trọng, phía Tây giáp huyện Di Linh, đều là các huyện của tỉnh Lâm Đồng. Thị trấn Đinh Văn có quy mô 3.511ha; quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 được thực hiện lần đầu vào năm 1989, điều chỉnh quy hoạch vào các năm 1997 (quy mô 160 ha) và năm 2006 (quy mô 362 ha); điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung năm 2010 diện tích điều chỉnh 57,86 ha với 09 vị trí, trong đó có 02 vị trí điều chỉnh quy mô diện tích, 07 vị trí điều chỉnh mục đích sử dụng đất, năm 2016 điều chỉnh 38,93 ha.

- Đồ án được UBND phê duyệt tại Quyết định số H95/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2021

Quy hoạch chung thị trấn Đinh Văn đến năm 2030, huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng

- Mục tiêu của đồ án là: Tạo lập được môi trường sống tốt, là cơ sở để quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, ổn định nâng cao đời sống nhân dân. Tạo sự chuyển biến về tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị trấn trong thời gian qua, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại dịch vụ

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2021

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung thị trấn Đinh Văn đến năm 2030, huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung thị trấn Đinh Văn đến năm 2030, huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và đáng giá đất xây dựng

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

+ Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

 (quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi