0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận huyện Nghi Xuân đến năm 2025 - tỉnh Hà Tĩnh

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận huyện Nghi Xuân đến năm 2025 - tỉnh Hà Tĩnh

- Khu vực lập quy hoạch có Quy mô diện tích 1.643,8 ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc: Giáp sông Lam; Phía Nam: Giáp xã Xuân Viên và xã Xuân Mỹ huyện Nghi Xuân; Phía Đông: Giáp xã Xuân Hải và xã Xuân Yên huyện Nghi Xuân; Phía Tây: Giáp thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

- Được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 831Đ/UBND ngày 01 tháng 04 năm 2013

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận huyện Nghi Xuân đến năm 2025 - tỉnh Hà Tĩnh : Giúp cụ thể hoá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh nói chung và của huyện Nghi Xuân, thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận nói riêng. Phát triển thị trấn Nghi Xuân xứng tầm với vai trò thị trấn huyện lỵ của huyện Nghi Xuân, phát triển thị trấn bền vững, kết nối hài hoà với các khu vực phụ cận, khai thác hợp lý hiệu quả điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, đất đai và các nguồn lực, Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá lịch sử, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hướng tới đạt các tiêu chí đô thị loại IV đến năm 2025 và loại III sau năm 2025. Làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, làm cơ sở lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nghi Xuân và vùng phụ cận huyện Nghi Xuân đến năm 2025 - tỉnh Hà Tĩnh

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 04: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi